מוסד או יום
שעות פתיחה יום שני
מוסדשעההערות
בריכה06:00 - 12:00
15:00 - 18:00
דואר06:30 - 08:00
09:00 - 13:00
13:30 - 14:30
כלבו11:00 - 15:00
מרפאה08:00 - 09:00קבלת אחות
11:00 - 14:00קבלת אחות . אין בדיקות
מתפרת התאים07:00 - 14:00
ספריה08:00 - 12:00
קופה10:00 - 12:00
ריפוי הוליסטי (רותי פורת)07:30 - 15:00
נהג בית07:30 -
10:00 -
13:45 -
חדר אוכל קופה07:00 - 09:00
11:30 - 14:30
שעות פתיחת מרפאת שיניים שעות פתיחת מתפרת תאים שעות פתיחת אופנטיק שעות פתיחת דואר שעות פתיחת יד שניה שעות פתיחת כלבו שעות פתיחת ספריה שעות פתיחת פיזיוטרפיה שעות פתיחת מכבסה שעות פתיחת מרכולית שעות פתיחת קופה שעות ריפוי הוליסטי שעות פתיחת מרפאה שעות פתיחת הבריכה