מוסד או יום
שעות פתיחה יום חמישי
מוסדשעההערות
בריכה06:00 - 12:00
15:00 - 18:00
אופנטיק ויד שניה17:30 - 19:00
דואר06:30 - 08:00
09:00 - 13:00
17:30 - 18:30
כלבו11:00 - 15:00
17:00 - 19:00
מרפאה07:30 - 09:00קבלת אחות . בדיקות דם עד 8:30
12:30 - 14:00רופאה
11:00 - 14:00קבלת אחות
מתפרת התאים07:30 - 14:30
ספריה08:00 - 12:00
18:30 - 19:30
קופה10:00 - 12:00
נהג בית07:30 -
10:00 -
13:45 -
חדר אוכל קופה07:00 - 09:00
11:30 - 14:30
שעות פתיחת מרפאת שיניים שעות פתיחת מתפרת תאים שעות פתיחת אופנטיק שעות פתיחת דואר שעות פתיחת יד שניה שעות פתיחת כלבו שעות פתיחת ספריה שעות פתיחת פיזיוטרפיה שעות פתיחת מכבסה שעות פתיחת מרכולית שעות פתיחת קופה שעות ריפוי הוליסטי שעות פתיחת מרפאה שעות פתיחת הבריכה