מוסד או יום
שעות פתיחה יום שלישי
מוסדשעההערות
בריכה06:30 - 12:00
16:00 - 19:00
אופנטיק ויד שניה17:30 - 19:00
דואר06:30 - 08:00
09:00 - 13:00
כלבו11:00 - 15:00
17:00 - 19:00
מספרה - הילה בתיאום - טלפון 052-3720574
מרפאה07:30 - 09:00קבלת אחות . בדיקות דם עד 8:30
13:00 - 17:30רופאה
11:00 - 17:30קבלת אחות
מתפרת התאים17:30 - 18:30
ספריה08:00 - 12:00
פיזיוטרפיה09:00 - 14:00נעמה גל
ריפוי הוליסטי (רותי פורת)11:00 - 15:00
נהג בית07:30 -
10:00 -
13:45 -
חדר אוכל קופה07:00 - 09:00
11:30 - 14:30
שעות פתיחת מרפאת שיניים שעות פתיחת מתפרת תאים שעות פתיחת אופנטיק שעות פתיחת דואר שעות פתיחת יד שניה שעות פתיחת כלבו שעות פתיחת ספריה שעות פתיחת פיזיוטרפיה שעות פתיחת מכבסה שעות פתיחת מרכולית שעות פתיחת קופה שעות ריפוי הוליסטי שעות פתיחת מרפאה שעות פתיחת הבריכה