מוסד או יום
שעות פתיחה יום שבת
מוסדשעההערות
בריכה08:00 - 18:00
מתפרת התאים12:30 - 13:00כביסת חיילים
חדר אוכל קופה11:30 - 13:00
שעות פתיחת מרפאת שיניים שעות פתיחת מתפרת תאים שעות פתיחת אופנטיק שעות פתיחת דואר שעות פתיחת יד שניה שעות פתיחת כלבו שעות פתיחת ספריה שעות פתיחת פיזיוטרפיה שעות פתיחת מכבסה שעות פתיחת מרכולית שעות פתיחת קופה שעות ריפוי הוליסטי שעות פתיחת מרפאה שעות פתיחת הבריכה