מרפאת שיניים

בימים ראשון  ורביעי  רופא

 ועזרה ראשונה בשעות  16:00 – 16:30