מחשבון חיוב חשמל

מספר הנפשות בדירה

צריכת חשמל חודשית

עלות 1 קוט"ש באגורות : 54.04

 

מחשבון חיוב מיים

מספר הנפשות בדירה

צריכת מיים חודשית

 

עלות 1 מ"ק מים בש"ח כולל מע"מ : 6